Geodezja Kielce
Grawitacja - Usługi Geodezyjne Karol Dąbrowski
www.geodezja.kielce.pl
Kontakt

Tel.
502 982 288

Adres e-mail
karol@geodezja.kielce.pl

Facebook
facebook


Adres biura:
ul. Bąkowa 10a/1

25-213 Kielce

Mapa z dojazdem

Geodeta. Po co Ci?
- geodeta sporządza mapy do celów projektowych
- geodeta wykonuje inwentaryzację budynku
- geodeta wytycza na gruncie projektowane obiekty
- geodeta bada przemieszczanie, odkształcenia budowli
- geodeta jest niezbędny przy realizacji budów
- geodeta wykonuję podziały działek
- geodeta wykonuję rozgraniczenia
- geodeta wykonuję wznowienia granic
- geodeta rozwiązuje spory co do przebiegu granic

GRAWITACJA - Geodezja Kielce

Grawitacja to firma geodezyjna działająca na terenie Kielc oraz województwa świętokrzyskiego. Działalności z zakresie geodezji prowadzimy od 2008roku. Wykonaliśmy ponad 1000 różnego rodzaju prac geodezyjnych. Świadczymy wysokiej jakości usługi w zakresie:

- geodezyjnej obsługi inwestycji

- modeli 3D do systemów sterowania maszyn

- opracowania fotogrametryczne, numeryczne modele terenu, modele 3d [pomiary z urzyciem drona]

- sporządzania map do celów projektowych

- tyczenia i inwentaryzacji budynków

- tyczenia i inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu (wodociągi, kanalizacje)

- podziału działek

- wznowienia granic działek

- wykrywania podziemnych sieci uzbrojenia terenu

- komputerowego opracowania dokumentacji geodezyjnej

- sporządzania map numerycznych

- obliczanie objętości wykopów, nasypów, hałd

- badania pionowości budowli, słupów, wież GSM, kominów,

- wszelkiego rodzaju pomiarów geodezyjnych

Sporządzamy dokładnie i szybko całość dokumentacji geodezyjnej dla zleceniodawcy.


Zapraszamy do współpracy.
GRAWITACJA - przyciągamy nie tylko jakością