Geodezja Kielce
Grawitacja - Usługi Geodezyjne Karol Dąbrowski
www.geodezja.kielce.pl
Kontakt

Tel.
502 982 288

Adres e-mail
karol@geodezja.kielce.pl

Facebook
facebook


Adres biura:
ul. Hauke Bosaka 1
(lokal 202, II piętro)

25-217 Kielce

Mapa z dojazdem

Geodeta. Po co Ci?
- geodeta sporządza mapy do celów projektowych
- geodeta wykonuje inwentaryzację budynku
- geodeta wytycza na gruncie projektowane obiekty
- geodeta bada przemieszczanie, odkształcenia budowli
- geodeta jest niezbędny przy realizacji budów
- geodeta wykonuję podziały działek
- geodeta wykonuję rozgraniczenia
- geodeta wykonuję wznowienia granic
- geodeta rozwiązuje spory co do przebiegu granic

GRAWITACJA - Geodezja Kielce

Mapa do celów projektowych


Mapa do celów projektowych - dokument niezbędny przy ubieganiu się o pozwolenie na budowę oraz przy wykonywaniu projektu architektoniczno-budowlanego, projektu zagospodarowania działki itp. Mapa niezbędna projektantowi w procesie tworzenia projektu budowlanego. Wykonanie mapy do celów projektowych polega najczęściej na aktualizacji mapy zasadniczej lub sporządzeniu mapy jednostkowej. Dodatkowo zaznacza się na niej:
- obiekty wskazane przez projektanta
- usytuowanie zieleni wysokiej, w szczególności pomniki przyrody
- aktualny stan ewidencji gruntów i budynków
W zależności od potrzeb zleceniodawcy wykonuje się mapy w technologii tradycyjnej (mapa papierowa) lub w formie numerycznej (mapa na komputerze [mapa wektorowa]).


Etapy realizacji zlecenia:

1. Przyjęcie zlecenia przez geodetę

Klient (zleceniodawca) przygotowuje:
- dane dotyczące lokalizacji, dla której ma zostać wykonana mapa do celów projektowych (nr działki, miejscowość, gmina)
- zakres opracowania mapy
- dane zleceniodawcy

2. Geodeta zgłasza robotę geodezyjną do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

3. PODGiK przygotowuję dla geodety materiały niezbędne do wykonania mapy do celów projektowych (wypisy z ewidencji gruntów i budynków, dane odnośnie osnowy geodezyjnej, kopie mapy syt-wys, mapy ewidencyjne, dane z bazy numerycznej itp.). (1-2 tygodnie).

4. Geodeta jedzie w teren, dokonuje niezbędnych pomiarów, a następnie sporządza operat geodezyjny, który składa do PODGiK. (1 tydzień).

5. PODGiK dokonuję kontroli operatu geodezyjnego, wprowadza dane z pomiaru do zasobu, a następnie wydaje poświadczone (klauzula PODGiK) mapy geodecie. (2-3tygodnie)

6. Geodeta przekazuję mapy zleceniodawcy. Całkowity czas oczekiwania na mapę wynosi zazwyczaj 4-6 tygodni.
geodezja kielce geodeta kielce geodezja piekoszów geodezja morawica geodezja chęciny geodezja górno geodezja bieliny geodeta daleszyce usługi geodezyjne
Copyright (c) by Karol Dąbrowski