Geodezja Kielce
Grawitacja - Usługi Geodezyjne Karol Dąbrowski
www.geodezja.kielce.pl
Kontakt

Tel.
502 982 288

Adres e-mail
karol@geodezja.kielce.pl

Facebook
facebook


Adres biura:
ul. Hauke Bosaka 1
(lokal 202, II piętro)

25-217 Kielce

Mapa z dojazdem

Geodeta. Po co Ci?
- geodeta sporządza mapy do celów projektowych
- geodeta wykonuje inwentaryzację budynku
- geodeta wytycza na gruncie projektowane obiekty
- geodeta bada przemieszczanie, odkształcenia budowli
- geodeta jest niezbędny przy realizacji budów
- geodeta wykonuję podziały działek
- geodeta wykonuję rozgraniczenia
- geodeta wykonuję wznowienia granic
- geodeta rozwiązuje spory co do przebiegu granic

GRAWITACJA - Geodezja Kielce

Wykaz urzędów, w których załatwimy sprawy związane z geodezją w województwie świętokrzyskim.

Geodezja w powiatach województwa świętokrzyskiego.
Wydziały Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami oraz Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w powiatach województwa świętokrzyskiego.

Kielce

Jeśli nasza sprawa dotyczy miasta Kielce.

Grodzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Tel: 041 34 21 965
adres: 67-900, Kielce,
al. IX Wieków Kielc 3
Budynek - C2 Urząd Wojewódzki; parter.

Jeśli nasz sprawa dotyczy gmin powiatu kieleckiego
Powiatowy Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
tel. 0 41 362 74 80;
adres: 67-900, Kielce,
al. IX Wieków Kielc 3 Budynek - C1 Urząd Wojewódzki; V p.

Busko Zdrój

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
ul. Kopernika 2, 28-100 Busko-Zdrój
tel. (41) 378-30-51, 378-30-52, 378-10-38, 378-14-48
mail : geodezja@powiat.busko.pl

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
ul. Kopernika 2, 28-100 Busko-Zdrój
Pok. 1a - tel. (41) 378-30-51, 378-30-52, 378-10-38, 378-14-48 wew. ( 269)

Jędrzejów

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
E-Mail: gkn.tje@jedrzejow.pl
ul. Armii Krajowej 9; 28-300 Jędrzejów

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej
tel. 0 41 386 33 47
gm. Jędrzejów, 11 Listopada 33c

Kazimierza Wielka

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
ul. Kościuszki 12
28-500 Kazimierza Wielka
Tel: (041) 35 02 333
E:mail: geodezja_kw@op.pl

Końskie

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Adres: Końskie ul. Staszica 2
Tel.372-27-78 wew. 140
e-mail: geodezja@powiat.konskie.pl

Opatów

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej
ul. Sienkiewicza 17
27-500 Opatów
piętro II
tel. (015) 868-47-06 fax. (015) 868-47-42

Ostrowiec Świętokrzyski

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru

ul. Iłżecka 37,
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel.: (0-41) 247-60-47

Pińczów

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
ul. Złota 7 28-400 Pińczów
tel. (041) 357 72 91

Sandomierz

Wydzial geodezji, kartografii i nieruchomości
27-600, Sandomierz, Mickiewicza 34
tel. 0 15 832 32 43

Starachowice

Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
ul. Mrozowskiego 9, 27-200 Starachowice
tel. 0-41 275 42 15, 275 42 18
faks 0-41 275 42 27
e-mail: wws@geo.pl

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
27-200 Starachowice
ul. dr Władysława Borkowskiego 4
pogdik@powiat.starachowice.pl
tel. 0-41 276-09-08 telefon wewn. 908
fax 0-41 276-09-35
Pokój 14 (parter)

Staszów

Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
ul. Świerczewskiego 7
28-200 STASZÓW
tel. 864 27 65 w.16

Włoszczowa

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
I piętro, pok. nr 201-205
tel. 041 39 44 953, 041 39 44 997
e-mail: podgik@powiat-wloszczowa.pl
geo2613@pro.onet.pl

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii
parter, pok. nr 101-108
tel. 041 3944 945, 041 39 44 952
geodezja kielce geodeta kielce geodezja piekoszów geodezja morawica geodezja chęciny geodezja górno geodezja bieliny geodeta daleszyce usługi geodezyjne
Copyright (c) by Karol Dąbrowski